Oprogramowanie dedykowane

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Terminale AFTN - oprogramowanie dla lotnictwa

Terminale AFTN - dostawa i instalacja

Dla PAŻP (Polska Agencji Żeglugi Powietrznej) została zrealizowana dostawa i instalacja terminali AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunication Network - sieć stałej łączności lotniczej.

Zakres zamówienia obejmował:
  • Dostawa oprogramowanie terminali AFTN
  • Dostawa komputerów i sprzętu niezbędnego do instalacji terminal AFTN
  • Instalacja terminali na dostarczonym sprzęcie

Aktualności
Nowa wersja platformy POLISON - systemu do automatycznej sprzedaży ubezpieczeń przez internet.
Umowa rozwojowa dla systemu DMS funkcjonującego w grupie British Automotive Holding S.A.