Oprogramowanie dedykowane

AAS - ARES Analytics System

Ares Analytics System jest opracowanym i wdrożonym w E-Ares systemem informatycznym wspomagającym proces analizy funkcjonalnej, utrzymującym dokumentację projektową w stanie odpowiadającym rozwojowi systemu/realizacji projektu. Informacje zawarte w systemie pozawalają na bieżąco:
  • ewidencjonować i zapisywać pozyskiwane w trakcie analizy lub budowy systemu informacje
  • systematyzować i podpowiadać związki pomiędzy danymi lub strukturami danych
  • generować protokoły i listy zmian
  • wersjonować
  • emitować informacje niezbędne do generowania modeli funkcjonalnych i prototypów wykorzystywanych następnie do budowy systemów
Głównym zadaniem systemu jest uwolnienie członków zespołu wdrożeniowego od konieczności budowy i utrzymywania w stanie aktualnym dokumentacji projektowej: tj. analizy funkcjonalnej, analizy technicznej oraz dokumentacji technicznej oraz użytkowej. Dzięki przejęciu tych zadań przez system informatyczny było możliwe zmniejszenie kosztów realizacji projektów i uzyskanie konkurencyjnej przewagi.