Oprogramowanie dedykowane

Usługi serwisowe i powdrożeniowe

E-ARES Sp. z o.o. w ramach podpisanych umów zapewnia świadczenie usług związanych z utrzymaniem projektu:
  • opiekę serwisową oraz powdrożeniową
  • nadzór techniczny
  • uaktualnienia aplikacji
  • dedykowaną infrastrukturę sprzętową
  • dzierżawę sprzętu i oprogramowania
  • pozycjonowanie stron WWW
  • hosting
Zakres usług, czas reakcji, sposób wykonania usług jest każdorazowo ustalany z Klientem i zapisywany w SLA (Service Level Agreement).

Każde życzenie Zamawiającego może być uwzględnione w umowie.