Oprogramowanie dedykowane

Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Terminale AFTN - oprogramowanie dla lotnictwa

Dostawa i instalacja terminali AFTN.

Terminal AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network - sieć stałej łączności lotniczej) - dostawa.

Zakres zamówienia obejmował:
  • Dostawa komputerów i sprzętu niezbędnego do instalacji terminala AFTN