Oprogramowanie dedykowane

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Terminale AFTN - oprogramowanie dla lotnictwa

Dostawa terminala AFTN ARES dla Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Terminal AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network - sieć stałej łączności lotniczej) - dostawa licencji.

Zakres zamówienia obejmował:
  • Dostawa licencji terminala AFTN ARES
  • Asysta wdrożeniowa
  • Rozszerzenie gwarancji