Oprogramowanie dedykowane

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Terminale AFTN - oprogramowanie dla lotnictwa

Terminale ARES AFTN w LOT S.A.

Dla Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. została zrealizowana dostawa i instalacja terminali AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunication Network - sieć stałej łączności lotniczej.

Zakres zamówienia obejmował:
  • Zaprojektowanie i oprogramowanie terminali AFTN
  • Instalacja terminali na wskazanym przez zamawiającego sprzęcie
  • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi terminali