Oprogramowanie dedykowane

Platforma POLISON_2

Systemy dla ubezpieczeń

Nowa wersja platformy POLISON - systemu do automatycznej sprzedaży ubezpieczeń przez internet.

Dla Avangard System Sp. z o.o. została przeprowadzona szeroka modyfikacja systemu, która po wdrożeniu produkcyjnym przybrała nazwę Polison_2.

Polison (obecnie Polison_2) jest wielozadaniową platformą adresowaną do dystrybutorów ubezpieczeń. Pozwala szybko rozpocząć sprzedaż oraz obsługę Klientów w Internecie, oferując z jednej strony Łatwość stosowania interfejsu do potrzeb konkretnych produktów a nawet budowę własnych stron internetowych) z jednej strony, a z drugiej - szeroki zakres niezbędnych, typowych dla ubezpieczeń funkcjonalności. Platforma jest udostępniana zainteresowanym podmiotom w formie niewyłącznych licencji (więcej o platformie Polsion - tutaj).

Polison_2 oferuje znaczący rozwój w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz funkcjonalności dostępnych w pakiecie.

Nowości w zakresie funkcjonalnym to m.in.:
 • Funkcja automatycznej porównywarki pozwala na konstytuowaniu dynamicznych porównań tabelarycznych oferowanych wariantów i/lub produktów.
 • Funkcja "Generator porad" odpowiada na ustawowy wymóg udzielenia porady stawiany dystrybutorom. Polison generuje treść indywidualnej porady albo w sposób zunifikowany (w przypadku produktów prostych), albo porady są daleko indywidualizowane za pomoca pre-definiowanego modułu (który pozwala powiązać programistycznie z pulą pytań adresowanych do klienta).
 • Moduł uniwersalny aneksowania umów (polis). Obecnie moduł aneksowania składa się z równoległych wariantów odpowiadających najczęściej występującym na rynku wytycznym zakładów ubezpieczeń. Moduł ten m.in. wylicza składkę w systemie pro rata, modyfikuje harmonogram płatności, pozwala na wgląd w dokument aneksu przed jego zatwierdzeniem
 • Moduł wyjątków - umożliwia sprzedaż polis z pominięciem niektórych walidacji lub wytycznych (z reguły w związku z indywidualnymi zgodami zakładów ubezpieczeń). Ta funkcjonalność pozwala na indywidualizację ofert przy utrzymaniu szczelności systemu raportowania.
 • Funkcja "Panelu biurowego" pozwalającego na wsparcie procesu sprzedaży ubezpieczeń, których zawarcie dokonało się poza Internetem, a jednocześnie wymagana jest walidacja wystawianej dokumentacji.
 • Półautomatyczny moduł wznowień. Zgodnie z sugestią użytkowników, zrezygnowano z pełnej automatyzacji wysyłki maili przypominających klientom o wznowieniu polis. Wprowadzono system pozwalający na indywidualizację automatycznie przygotowanych treści maila (oferty) bez otwierania konkretnego maila. Pozwala to z jednej strony indywidualizować treść, a z drugiej błyskawicznie zweryfikować i wysłać automatycznie korespondencję wznowieniową przypadającą na dany okres.
 • Widok 360' zapewniający ogląd wszystkich transakcji klieneta (i innej jego aktywności) z poziomu polisy. Obraz "Widoku 360'" pojawia się m.in. podczas akceptacji korespondencji seryjnej i pozwala na indywidualizację oferty dystrybutora w zależności od profilu klienta.
Spośród licznych drobniejszych, choć równie przydatnych nowych funkcjonalności można wymienić:
 • customizację elementów interfejsu kalkulatora (helpy, komunikaty, podtytuły, nazwy produktów);
 • rozszerzenie możliwości systemu CMS (budowa i zarządzanie stronami www);
 • wprowadzenie kilku zróżnicowanych sposobów usuwania danych z ewidencji (odstąpienie klienta, anulowanie techniczne, usunięcie);
 • notatki on-line skojarzone z polisą;
Pod względem bezpieczeństwa Polison_2 jest zgodny ze standardem OWASP i posiada Rating A+ (wg. Qualys). Nabywca licencji może wskazać rodzaj narzędzi zabezpieczających konkretną wersję systemu zależnie od własnej polityki bezpieczeństwa danych.