Oprogramowanie dedykowane

Vision - pierwsze wdrożenie nowego systemu

Oprogramowanie dedykowane

Przy współpracy z firmą Eurotronic Sp. z o.o. rozpoczeliśmy prace konsultacyjno wdrożeniowe naszego autorskiego rozwiązania - Vision.

Przy współpracy z firmą Eurotronic Sp. z o.o. rozpoczeliśmy prace konsultacyjno wdrożeniowe naszego autorskiego rozwiązania VISION. Firma E-ARES Sp. z o.o. dostarczyła platformę systemową dla rozwiązań klasy CMMS/EAM. Przy współpracy z firmą Eurtotronic Sp. z o.o. powstaje nowy system do Zarządzania Majątkiem Trwałym (ZMT 2.0). 
 
 
Technologia wykonania: ASP.NET 2.0, AJAX 
Języki programowania: C# 
Baza danych: MSSQL 2005 
Raporty: Crystal Reports v10.33