Oprogramowanie dedykowane

JLR Polska Sp. z o.o.

Systemy klasy ERP i DMS - dla importerów i dealerów samochodów

Uruchomienie dedykowanego systemu ERP dla importera marek Jaguar i Land Rover

Funkcjonalność wdrożenia:
 • Klienci - rejestr klientów oraz baza kontaktowa, warunki handlowe, archiwum dokumentów, rezerwacje materiałowe, definiowanie dostępów do modułu klienckiego.
 • Kartoteki - lista części zamiennych, podział na grupy i podgrupy towarowe, kalkulator cenowy (kalkulacja ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu i poziomu opłacalności) , uwzględnienie siatek rabatowych w procesie sprzedaży, indywidualne i grupowe warunki handlowe, lista zamienności części, importy cenników od dostawców
 • Zamówienia - zamówienia od klientów z uwzględnieniem warunków handlowych (siatki rabatowe oraz indywidualne i grupowe warunki handlowe) oraz aktualnych zamienności, automatyczna rezerwacja zamawianych części, import z pliku o określonej strukturze
 • Zapotrzebowania - zamówienia do dostawców na podstawie zamówień od klientów, zamówienia do dostawców na podstawie stoku magazynowego, eksport do plików w formacie określonym przez dostawców
 • Magazyny - magazyny i rezerwacje, dokumenty PZ, WZ, MM.
 • Faktury - automatyzacja fakturowania na podstawie zamówień oraz wydań magazynowych
 • Słowniki - marek, modeli oraz wersji samochodów, wyposażenia (opcji) dla samochodów
 • Wyposażenie - ustanawianie wyposażenia standardowego oraz dodatkowego dla marek, modeli oraz wersji samochodów
 • Kosztorysy - tworzenie kosztorysów samochodów na podstawie słowników marek, modeli oraz wersji, ustalanie ceny sprzedaży, rabatów
 • Logistyka - realizacja zamówień od odbiorców, zamówienia do dostawców, dostawy oraz obsługa magazynowa stoku samochodów na podstawie kosztorysów samochodów
 • Sprzedaż - automatyzacja fakturowania samochodów na podstawie kosztorysów samochodów
 • Administracja - użytkownicy, uprawnienia, logi
 • Raporty i analizy - zestaw kilkudziesięciu raportów według potrzeb klienta
Moduły dodatkowe:
 • JLRWEB - moduł dla klientów zewnętrznych – udostępnianie stoku części, składanie zamówień na części, śledzenie statusu złożonych zamówień, eksport cenników, udostępnianie stoku rzeczywistego i planowanego samochodów, jednolite ofertowanie samochodów ze stoku Importera

Dla wdrożonego rozwiązania zapewniamy:
 • powdrożeniowe wsparcie techniczne
 • utrzymanie wysokowydajnej infrastruktury sprzętowej

Platforma wdrożeniowa: VISION - autorskie rozwiązanie E-ARES Sp. z o.o.
Technologia wykonania: ASP.NET 3.5, AJAX
Języki programowania: C#
Baza danych: MSSQL 2008
Raporty: Crystal Reports v10.33