Oprogramowanie dedykowane

Moduł CRM w JLT GrECo Services Sp. z o.o.

Systemy dla ubezpieczeń

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy moduł CRM zintegrowany z systemem obsługi ubezpieczeń eGRECO

Wdrożony modł CRM umożliwia ewidencję kontaktów oraz wspomaga i automatyzuje procesy związane ze wznowieniami ubezpieczeń komunikacyjnych własnych i obcych. 

Główne elementy modułu:
  • Ewidencja i klasyfikacja zdarzeń związanych ze wznowieniem polis komunikacyjnych pojazdów leasingowanych.
  • Wydruki wg korporacyjnych szablonów leasingodawcy.
  • Raportowanie.
  • Kontrola i historia zmian.

Aktualności
Nowa wersja platformy POLISON - systemu do automatycznej sprzedaży ubezpieczeń przez internet.
Umowa rozwojowa dla systemu DMS funkcjonującego w grupie British Automotive Holding S.A.