Oprogramowanie dedykowane

SpeedCollect - integracja z CITI Handowy

Systemy dla ubezpieczeń

Integracja systemu eGerco z usługą SpeedCollect - Bank CITI Handlowy.

Zaprojektowaliśmy i wdrożylismy mechanizmy importu i weryfikacji nalezności oraz automaty wspomagające pracę działu rozliczeń. Dzięku usłudze SpeedCollect udostępnianej przez CITI Handlowy możliwe były do zaimplementowania mechanizmy automatyzujące księgowanie i rozliczanie należności

  • Automatyczne przydzielanie subkont
  • Generowanie druków przelewów
  • Importy wyciągów bankowych
  • Uzgadnianie automatyczne
  • Uzgadnianie półautomatczne
  • Uzgadnianie ręczne
  • Zwroty
  • Raporty