Oprogramowanie dedykowane

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Terminale AFTN - oprogramowanie dla lotnictwa

Dostawa i instalacja terminali AFTN.

Dostawa i instalacja terminali AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunication Network - sieć stałej łączności lotniczej.

Zakres zamówienia obejmował:
  • Zaprojektowanie i oprogramowanie terminali AFTN
  • Dostawa komputerów i sprzętu niezbędnego do instalacji terminal AFTN
  • Instalacja terminali na dostarczonym sprzęcie
  • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi terminali