Oprogramowanie dedykowane

Port Lotniczy Lublin S.A.

Terminale AFTN - oprogramowanie dla lotnictwa

Terminal AFTN - dostawa i instalacja.

Terminal AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network - sieć stałej łączności lotniczej) - dostawa i instalacja.

Zakres zamówienia obejmował:
  • Zaprojektowanie i oprogramowanie terminali AFTN
  • Dostawa komputerów i sprzętu niezbędnego do instalacji terminala AFTN
  • Instalacja terminali na dostarczonym sprzęcie
  • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi terminali

Aktualności
Nowa wersja platformy POLISON - systemu do automatycznej sprzedaży ubezpieczeń przez internet.
Umowa rozwojowa dla systemu DMS funkcjonującego w grupie British Automotive Holding S.A.