Oprogramowanie dedykowane

Faktoring w JLR Polska

Systemy klasy ERP i DMS - dla importerów i dealerów samochodów

Wdrożenie funkcjonalności wspomagania faktoringu bankowego.

Wdrożenie funkcjonalności wspomagania faktoringu bankowego dla sprzedaży samochodów, eksport danych dokumentów sprzedaży do zewnętrznego systemu faktoringodawcy.

Aktualności
Nowa wersja platformy POLISON - systemu do automatycznej sprzedaży ubezpieczeń przez internet.
Umowa rozwojowa dla systemu DMS funkcjonującego w grupie British Automotive Holding S.A.