Oprogramowanie dedykowane

Faktoring w JLR Polska

Systemy klasy ERP i DMS - dla importerów i dealerów samochodów

Wdrożenie funkcjonalności wspomagania faktoringu bankowego.

Wdrożenie funkcjonalności wspomagania faktoringu bankowego dla sprzedaży samochodów, eksport danych dokumentów sprzedaży do zewnętrznego systemu faktoringodawcy.