Oprogramowanie dedykowane

Rok obrachunkowy w JLR Polska

Systemy klasy ERP i DMS - dla importerów i dealerów samochodów

Wdrożenie funkcjonalności roku obrachunkowego w module planowania zakupów i sprzedaży samochodów przez dealerów.

Wdrożenie funkcjonalności roku obrachunkowego w module planowania zakupów i sprzedaży samochodów przez dealerów.