Oprogramowanie dedykowane

Rok obrachunkowy w JLR Polska

Systemy klasy ERP i DMS - dla importerów i dealerów samochodów

Wdrożenie funkcjonalności roku obrachunkowego w module planowania zakupów i sprzedaży samochodów przez dealerów.

Wdrożenie funkcjonalności roku obrachunkowego w module planowania zakupów i sprzedaży samochodów przez dealerów.

Aktualności
Nowa wersja platformy POLISON - systemu do automatycznej sprzedaży ubezpieczeń przez internet.
Umowa rozwojowa dla systemu DMS funkcjonującego w grupie British Automotive Holding S.A.