Oprogramowanie dedykowane

E-ARES Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę przy projektach związanych lub opartych o komunikację internetową, począwszy od analizy i doradztwa poprzez projektowanie graficzne, programowanie, integracje, optymalizację na hostingu i pozycjonowaniu kończąc.

Dzięki zdobytym przez lata doświadczeniom powstają przejrzyste, profesjonalne witryny o wysokim poziomie wizualnym.

Witryny wykonywane przez E-ARES są projektowane przez profesjonalnych grafików specjalizujących się w projektowaniu grafiki na potrzeby internetu, którzy dbają o całość kompozycji, właściwą kolorystykę poszczególnych elementów, ich rozmieszczenie i mechanizmy nawigacyjne. Zespół programistów i webmasterów dba o zgodność tworzonych witryn ze standardami w3c oraz odpowiada za poprawność i szybkość działania we wszystkich przeglądarkach internetowych dla których jest dedykowana witryna. 

Do zarządzania treścią witryn uruchamiamy systemy CMS (Content Management System). Nasze systemy CMS działają w oparciu o platformę wdrożeniową VISION - autorskie rozwiązanie E-ARES Sp z o.o. lub są od podstaw tworzone na potrzeby konkretnego projektu.

Po stronie klienta pozostaje jedynie wprowadzenie elementów graficznych oraz treści witryny. CMS są idealnymi rozwiązaniami dla firm, które często zmieniają zawartość witryny i chcą to wykonywać samodzielnie, bez potrzeby każdorazowego angażowania programistów.

Projekt strony internetowej - główna
E-ARES Sp. z o.o. jest firmą informatyczną ukierunkowaną na projektowanie dedykowanych systemów informatycznych.

Głównym obszarem działalności i realizowanych zleceń są aplikacje tworzone w środowiskach i narzędziach dostarczanych przez firmę Microsoft.

Nie jest istotna branża dla której tworzymy oprogramowanie a funkcjonalności docelowe nie stanowią przeszkody w realizacji projektów. Dzięku zdobytym doświadczeniom jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom. Stworzone przez nas narzędzia oraz innowacyjna metodyka pracy sprawiają, że możemy realizować niestandardowe funkconalności i zapewniać funkcjonowanie projektowanych systemów na odpowiednio wysokim poziomie. 

Od roku 2008 z powodzeniem wykorzystujemy nasze autorskie rozwiązanie: Platforma wdrożeniowa VISION. W ciągu tego czasu zaprojektowaliśmy, wdrożylismy i uruchomiliśmy pełnowartościowe systemy dedykowane międzyinnymi w obszarach:
 • Motoryzacja
  • Oprogramowanie dla centrali importera samochodów
  • Oprogramowanie dla dealerów samochodowych DMS (Dealer Management System)
  • Zarządzanie flotą pojazdów (Car Fleet Management)
 • Ubezpieczenia - komunikacyjne, majątkowe, likwidacja szkód
 • Planowanie i monitoring kampanii reklamowych
 • Telekomunikacja - VoIP, ADSL, Data Center
 • Utrzymanie ruchu i zarządzanie majątkiem - CMMS/EAM
 • Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych
 • Systemy CMS dla tworzonych witryn internetowych
Szeroki zakres realizowanych projektów jest możliwy dzięki starannie dobranemu zespołowi E-ARES Sp z o.o., który stanowi grupa doświadczonych projektantów, analityków, programistów oraz grafików komputerowych. 
Od 2008 roku firma E-ARES Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w projektach systemów dedykowanych dla branży ubezpieczeniowej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do rynku ubezpieczeniowego został opracowany w pełni konfigurowalny kalkulator ubezpieczeniowy umozliwiający przeprowadzanie kalkulacji oraz porównywanie wyników kalkulacji różnych towarzystw ubezpieczeniowych, umów generalnych i programów ubezpieczeniowych. Stworzone systemy wyróżnia:
 • Nieprzeciętna elastyczność w definiowaniu produktów ubezpieczeniowych
 • Wsparcie dla operacji na duzych zbiorach danych
 • Mozliwość importowania i eksportowania danych w wybranych formatach
 • Możliwość planowania okresowych zmian w produktach
 • Wsparcie dla definiowania struktury organizacyjnej firmy
 • Szerokie możliwości integracji z systemami zewnętrznymi
 • Wysoki poziom customizacji
Stworzone systemy działają w zakresach:
 • Wsparcie dla biur terenowych oraz centrali (broker)
 • Wsparcie dla agencji i ich lokalizacji oraz opratora (sieć dealerska)
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Obsługa umów generalnych zawartych z towarzystwami ubezpieczeniowymi dla rynku leasingów i flot
  • Obsługa produktów dealerskich dla sprzedaży detalicznej
 • Ubezpieczenia majątkowe
  • Obsługa umów generalnych zawartych z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Szkody
  • Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych
  • Obsługa likwidacji szkód majątkowych
Stworzone systemy obsługują umowy generalne i produkty takich towarzystw ubezpieczeniowych jak: PZU, COMPENSA, HESTIA, WARTA, CONCORDIA, EUROP ASSISTANCE, EUROPA, UNIQA.

 • Salon
  • Konfigurator modeli
  • Kosztorysowanie i ofertowanie
  • Obsługa procesów handlowych i logistycznych
  • Planowanie
 • Serwis
  • terminarz wizyt, wydań, zastępczych
  • Kartoteka samochodów
  • zleceń
 • Logistyka
  • Zamówienia od klienta
  • Zamówienia do dostawców
  • Propozycje zamówień dodostawców
  • Wyceny
  • Realizacja dostaw
 • Magazyn
  • Przyjęcia
  • Wydania
  • Przesunięcia
  • Inventaryzacja
  • Rezerwacje
 • CRM
  • Kalendarz handlowca
  • Kalendarz jazd testowych
  • Kartoteka klientów i prospektów
  • Aktywności
 • Raporty i Analizy
  • Zestawienia obrotówy
  • sprzedazy
  • zysków
  • przeroby mechaników
 • Zamówienia ONLINE
  • Przegląd stoków części
  • przegląd stoków samochodowych
  • zamówienia części
  • zamówienia samochodów
  • rejestrowanie gwarancji
 • After Sale
  • Gwarancje
  • Zgłoszenia gwarancyjne
 • Kolunikacja
  • Powiadomienia SMS
  • Intweraktywne SMS
  • e-mail
  • integracja z zwewnętrznymi systemami
Wykaz zleceń dla danego obiektu
 
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - splash
 

ABPMS (ARES Business Process Management Suite/workflow)

W chwili obecnej w większości dużych organizacji pojawiają się problemy związane z zarządzaniem informacją. Jak wynika z wyników badań przeprowadzonych przez największe firmy doradcze, tylko 20% informacji generowanych i otrzymywanych przez organizacje przechowywanych jest w sposób ustrukturyzowany. Wynikiem są najczęściej problemy z szybkim dotarciem do żądanej przez pracownika informacji związanej z wykonywanymi przez niego zadaniami. W związku z tym pierwszoplanową potrzebą staje się wdrażanie systemów zarządzania dokumentami i informacją pozwalających na obsługę funkcji podstawowych z punktu widzenia użytkowników i kierownictwa.

Niezależnie od profilu działania i formy organizacji, można powiedzieć, że wykonywana tam praca i zadania oparte są na interakcji ludzi, informacji i technologii. W większości z nich, dodatkowo istnieją utarte modele działań związane z wykonywaniem poszczególnych zadań lub ściśle zdefiniowane procedury organizacyjne, określające zasady postępowania w konkretnych sprawach. Dopóki poszczególne sprawy mogły być załatwiane przez pojedynczych pracowników, zapewnienie odpowiedniego sposobu i organizacji pracy nie stanowiło większego problemu w organizacjach. Obecnie jednego coraz więcej działań podejmowanych przez organizację wymaga etapowego załatwiania poprzez interakcję poszczególnych użytkowników. Najczęstszymi problemami stają się dowolność interpretacji sposobu załatwiania spraw, kontrola terminowości oraz połączenie działań z nowoczesną technologią komputerową. W celu rozwiązania takich problemów powszechne zastosowanie znajdują systemy informatyczne pozwalające na opis i zarządzanie procesami biznesowymi w formie elektronicznej. Procedura taka odzwierciedlana jest jako zbiór etapów na których poszczególni pracownicy lub systemy informatyczne muszą podjąć odpowiednio zdefiniowane działania w celu terminowego załatwienia danej sprawy. Wszystkie etapy procedury znajdują się pod ścisłą kontrolą sposobu realizacji, co prowadzi do pełnego uporządkowania wykonywania procesu.

Systemy zarządzania procesami (Business Management Systems) znajdują zastosowania we wszystkich dziedzinach funkcjonowania organizacji. Mogą one obejmować swoim zakresem zarówno wewnętrzne procedury administracyjne jak i procedury biznesowe (np. sprzedaż kredytów). W przypadkach braku możliwości ścisłego określenie zasad postępowania, systemy takie powinny umożliwiać wyjścia ad-hoc, tj. definiowania dalszego trybu postępowania przez samych użytkowników.

Przykładowe zastosowania zarządzania procesami obejmują:

 • Otwieranie rachunków bankowych
 • Obsługa kredytów
 • Wydawanie kart bankowych
 • Obsługa reklamacji klientów
 • Windykacja długów
 • Rekrutacja nowych pracowników
 • Wnioski urlopowe pracowników
 • Systemy obsługi korespondencji
 • Rozliczanie delegacji służbowych
 • Zarządzanie pracami projektowymi

 

W praktyce, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących rodzaju i zakresu odwzorowywanych procesów biznesowych.

System ABPMS (ARES Business Process Management Suite/workflow) jest rozwiązaniem w zakresie zarządzania procesami biznesowym, które dostarcza organizacjom środków do szybkiej budowy inteligentnych i elastycznych aplikacji do opisu i zarządzania procesami biznesowymi wymagającymi zaangażowania pracowników, klientów i partnerów handlowych przy wykorzystaniu sieci www. ABPMS postrzega automatyzację dowolnego procesu biznesowego jako zbiór etapów, gdzie informacja jest wprowadzana przez użytkowników systemu oraz takich, gdzie decyzje mogą być podejmowane przez ABPMS i informacja może być przetwarzana automatycznie. Ponieważ nie zawsze jest możliwe zdefiniowanie drogi obiegu informacji podczas budowy procedury, ABPMS pozwala na wbudowanie etapów „ad-hoc”, gdzie użytkownicy będą decydowali do kogo na dalszym etapie zostanie dostarczona dana „sprawa”. Użytkownicy biorą udział w zdefiniowanych procedurach przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Każdy użytkownik posiada listę „spraw do zrobienia” oraz listę „spraw do podglądu”. Sprawy są umieszczone na „liście do zrobienia” użytkownika, jeżeli jest on odpowiedzialny za wykonania działania, które prześle daną sprawę do następnego etapu procedury. Na liście spraw do podglądu znajdują się sprawy wymagające śledzenia przez danego użytkownika postępu prac związanych z daną sprawą. Wszystkie procedury mogą być zainicjowane zarówno automatycznie przez dowolny zewnętrzny system, jak i przez użytkowników przez wybranie odpowiedniej procedury i wypełnienie formularza z wymaganymi danymi.

ABPS składa się z zestawu narzędzi służących do modelowania, analizy i optymalizacji procedur oraz formularzy. Wszystkie elementy systemu oparte są o interfejs graficzny.

Projekt strony internetowej - główna
 
e-CFM - dedykowane oprogramowanie CFM dla administratorów flot pojazdów
ukryj

e-CFM to dedykowany system Car Fleet Management przeznaczony dla administratorów flot pojazdów. Jego zadaniem jest wspomaganie zarządzania flotą oraz maksymalna automatyzacja procesów związanych z obsługą floty. Umożliwia między innymi planowanie cyklicznych operacji, nadzór i ewidencję kosztów oraz wielowymiarową analizę gromadzonych danych i ich graficzną wizualizację w postaci kilkudziesięciu dostępnych rodzajów wykresów.

e-CFM nie jest systemem zamkniętym, praktycznie żadna z funkcji oferowanych przez system nie jest obowiązkowa. Każde wdrożenie systemu poprzedza analiza. Podczas analizy jest ustalany z zamawiającym zakres funkcjonalności jakie ma realizować system. Jeżeli nasze rozwiązanie nie posiada jakiejś funkcjonalności to w trakcie wdrożenia zostają stworzone dodatkowe moduły dedykowane na potrzeby wdrożenia. Dzięki starannie dobranej kadrze i bogatemu doświadczeniu firma E-ARES jest w stanie zaprojektować, wdrożyć i zintegrować z pozostałymi modułami dowolną funkcjonalność.

Struktura organizacyjna

System działa w oparciu o przeglądarkę internetową co umożliwia zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji z dostępem do Internetu. Możliwe jest zastosowanie szerokiej gamy zabezpieczeń przesyłu danych i restrykcji dotyczących uzyskiwania zdalnego dostępu. Np. w przypadku dostępu z lokalizacji niezaufanej system może wymagać dodatkowej autentykacji w postaci kodu wysyłanego na nr telefonu logującego się użytkownika.
System e-CFM posiada możliwość zdefiniowania w dowolny sposób struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Możliwa jest obsługa rozproszonej struktury i wielu siedzib a od strony księgowej podziału na centra kosztowe. Aplikacja wspomaga również zarządzanie i przydzielanie pojazdów do określonych jednostek organizacyjnych oraz grup użytkowników pojazdów. Pojazd może być zarówno przypisany do konkretnego użytkownika jak i może być użytkowany przez grupę użytkowników.

Funkcjonalność

Z praktycznego punktu widzenia nie ma dwóch identycznych wdrożeń systemu e-CFM i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Każda firma posiadająca flotę pojazdów ma własne procedury, procesy oraz organizację pracy. Wdrożenie systemu e-CFM nie wymusza na zamawiającym zmiany jego organizacji. To system jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki przedsiębiorstwa dla którego przeprowadzane jest wdrożenie. Poniżej lista funkcji najczęściej wykorzystywanych:
 • Ewidencja kosztów paliwowych.
 • Definiowanie floty, planowanie i automatyczne raportowanie o operacjach cyklicznych.
 • Obsługa flot jednolitych i grupowe operacje na pojazdach.
 • Dostawcy i warsztaty zewnętrzne.
 • Obsługa warsztatów własnych.
 • Raportowanie.
 • Integracje
  • Integracja z Operatorami CFM.
  • Integracja z systemami ubezpieczeniowymi.
  • Integracja z innymi systemami zewnętrznymi.
 • Importy, eksporty i migracja danych.
Projekt graficzny - strona główna
 
Projekt logotypu
 
Projekt strony internetowej - splash
 
Terminal AFTN ARES
ukryj
Terminal AFTN ARES

Dla sektora lotniczego firma e-ARES Sp. z o.o. zaprojektowała dedykowany terminal AFTN ARES.

Terminal AFTN ARES jest autorskim rozwiązaniem w całości opracowanym i zaprojektowanym przez e-ARES Sp. z o.o.. Umożliwia wysyłanie i odbieranie depesz, przy wykorzystaniu sieci AFTN.

Terminal AFTN ARES jest aplikacją pracującą pod nadzorem systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7/8, co umożliwia uruchomienie terminala zarówno na istniejącym systemie z już zainstalowanymi innymi aplikacjami, jak i na komputerze tylko i wyłącznie przeznaczonym do pracy terminala.

Terminal AFTN ARES może współpracować zarówno z modem jak i z siecią ethernet z wykorzystaniem protokołu TCP.
Aplikacja powstała w oparciu o specyfikację ICAO zawartą w Annex 10 i z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumencie WE 552/2004. Interfejs użytkownika powstał w oparciu o doświadczenia firmy e-ARES Sp. z o.o. w pracy z wymagającymi klientami.

Terminal został zbudowany w oparciu o technologię .NET firmy Microsoft. Dane aplikacji są przechowywane w relacyjnej bazie danych Microsoft SQL (wersja MSDE).

Główne cechy Terminala AFTN ARES:

 • nadawanie i odbieranie depesz wg specyfikacji ICAO Annex 10
 • archiwizowanie depesz nadanych i odbieranych wg specyfikacji ICAO Annex 10
 • wydruk depesz na drukarce lokalnej lub sieciowej
 • zapis wybranych depesz do pliku
 • odczyt depesz z pliku
 • automatyczne potwierdzanie depesz SS wg specyfikacji ICAO Annex 10
 • automatyczna kontrola ciągłości numeracji depesz wg specyfikacji ICAO Annex 10
 • automatyczne generowanie depesz służbowych wg specyfikacji ICAO Annex 10
 • elastyczność doboru parametrów pracy terminala w zależności od wymogów
 • synchronizacja czasu na podstawie depesz kontrolnych CH
 • łatwe wyszukiwanie wiadomości

Terminal AFTN ARES spotkał się z zainteresowaniem i z powodzeniem funkcjonuje w polskim sektorze lotniczym. Wśród użytkowników terminala znajdują się takie instytucje jak:

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie
 • Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Lublin S.A.

Profesjonalizm i poziom świadczonych usług potwierdzają listy referencyjne dostępne w dziale referencje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą referencyjną.

Projekt strony internetowej - strona główna
 
Projekt strony internetowej - strona główna
 
Projekt strony internetowej - strona główna
 
Projekt strony internetowej - strona główna
 
Projekt logotypu
 
Splash
 
Splash
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Strona główna - aktualności
 
Strona głowna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Way2Send
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
Strona główna
 
E-ARES Sp. z o.o.
 
IT FUTURE EXPO 2018
 
IT FUTURE EXPO 2018
 
Podstrona
 
Podstrona
 
Podstrona
 
Lista produktów
 
Podstrona
 
Podstrona
 
Podstrona
 
Podstrona z treścią
 
Marki
 
Podstrona
 
Aktualności
 
Podstrona
 
Multimedia
 
Multimedia
 
Galeria
 
Projekt strony głównej
 
Projekt strony internetowej - prezentacja turnieju
 
Projekt strony internetowej - strona główna
 
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Projekt strony internetowej
 
Czym jest sieć AFTN ?
pokaż
ukryj

Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN) jest globalną siecią, której zadaniem jest przesyłanie depesz lub danych cyfrowych pomiędzy naziemnymi podmiotami odpowiadającymi za ruch powietrzny w ustalonym standardzie. Do sieci AFTN należą podmioty w szczególności takie jak: służby zarządzania ruchem, władze lotnisk, służby meteorologiczne, agencje rządowe. Siecią AFTN przesyłane są istotne dla ruchu powietrznego informacje: depesze alarmowe, depesze pilne, depesze związane z bezpieczeństwem ruchu powietrznego, depesze meteorologiczne, plany lotów oraz depesze administracyjne.

Historia sieci AFTN sięga lat 30 i połączeń opartych o połączenia radiowe, jednakże rozwój sieci datuje się o momentu wykorzystywania połączeń naziemnych. Początki sieci AFTN wykorzystywały dalekopisy pomiędzy głównymi ośrodkami. Przepustowość informacyjna była jednak niewystarczająca i zmodernizowano siec przyjmując standard CIDIN (Common ICAO Data Interchange Network) oparty o komunikację X.25. W miarę rozwoju technologicznego oraz ewoluowania standardów i protokołów komunikacyjnych sukcesywnie modernizowano sieć, zwiększając jej przepustowość. W chwili obecnej transmisje danych w sieci AFTN są realizowane wykorzystując AMHS (ATS Message Handling System) i protokół X.400 wykorzystując połączenia dedykowane ziemia-ziemia lub tunelowane w przestrzeni IP. AMHS zapewnia dwa poziomy obsługi podstawowy (Basic AMHS) oraz rozszerzony (Extended AMHS). Rodzaj wykorzystywanej komunikacji zależy od poziomu oferowanego przez usługodawcę na danym obszarze. Polska od 2011 r. wykorzystuje sieć AFTN/AMHS na poziomie Extended, a naszym dostawcą usługi jest Avitech.

W związku z ewolucyjną drogą rozwoju AFTN koniecznym jest zachowanie możliwości wymiany informacji wszystkich ośrodków i użytkowników do niej przyłączonych zarówno w podstawowym jak i rozszerzonym modelu komunikacji. W związku z powyższym zachowany jest w dalszym ciągu podstawowy format depeszy tj. max liczba znaków depeszy wynosi 2100 znaków, przy czym 300 znaków zawiera nagłówek. Treść w standardzie NOTAM.

Projekt strony internetowej
 
Projekt graficzny - podstrona
 
Projekt strony internetowej - lista produktów
 
Schemat
 
Projekt strony internetowej - główna
 
Projekt strony internetowej - kalkulator ofertowy
Zdjęcia przesłane przez monterów
 
System CFM dla Operatora CFM - Car Fleet Management Software
ukryj

System dedykowany dla Operatora CFM. System CFM dla operatora jest dedykowanym rozwiązaniem tworzonym na indywidualne zamówienie Operatora CFM. Służy do kompleksowej obsługi flot pojazdów. Stworzone przez nas rozwiązanie posiada między innymi moduły:

 1. Klienci
  • rejestr klientów oraz osobowa baza kontaktowa
  • warunki handlowe, preferowane opony, autoryzacje i kwota autoryzacji
  • cenniki i katalogi z systemem rabatowym i polityką cenową
  • archiwum dokumentów
  • rezerwacje materiałowe
  • definiowanie dostępów do modułu klienckiego
  • historia zmian
 2. Pojazdy
  • kartoteka pojazdów, wyposażenia i zabezpieczeń
  • użytkownicy pojazdów, baza kontaktowa dynamicznie budowana na podstawie zleceń
  • archiwum pojazdów, historia pojazdu, zleceń, rezerwacji
  • archiwum dokumentów
  • kartoteki marek i modeli
  • importy i exporty pojazdów
  • historia zmian
 3. Warsztaty
  • rejestr warsztatów oraz baza kontaktowa 
  • warunki handlowe
  • cenniki i katalogi z systemem rabatowym i polityką cenową
  • archiwum dokumentów
  • definiowanie dostępów do modułu warsztatowego
  • historia zmian
 4. Dostawcy
  • rejestr dostawców oraz baza kontaktowa
  • automatyzacja zamówień na podstawie zleceń
  • cenniki i katalogi z systemem rabatowym i polityką cenową
  • rezerwacje
  • obsługa zamówień, dostaw, transportów i rozliczeń z dostawcami
  • historia zmian
 5. Zlecenia
  • obsługa zleceń, autoryzacje
  • wydruki
  • komunikacja z warsztatami i klientami
  • integracja z kosztorysami, zamówieniami, listami przewozowymi, kalendarzem, rezerwacjami, magazynami, cennikami, modułem komunikacyjnym (email, SMS, FAX, CallCenter)
  • system alertów (ostrzeżenia i błędy dla konsultanta – brak autoryzacji, przekroczona kwota autoryzacji, powtórne otwarte zlecenie dla pojazdu, brak zgody na realizację zleceń w wybranych warsztatach, ujemna marża na zleceniu, ujemna marża na pozycji zlecenia, niezgodność przebiegu, wymaganie odrębnej zgody na wybrane usługi, inne)
 6. Kosztorysy
  • obsługa kosztorysów zintegrowana z modułem warsztatowym pozwalająca na współpracę online centrali z warsztatem
  • automatyzacja tworzenia zleceń z kosztorysów
  • system alertów
 7. Kalendarz
  • obsługa rezerwacji terminów zleceń i kosztorysów na kalendarzu przez drag and drop (przeciąganie myszką)
  • automatyzacja kontaktów z klientem, SMSowe potwierdzanie terminów rezerwacji, informacje o odwołaniu bądź przesunięciu terminów
  • Kalendarze dynamicznie dostosowane do godzin pracy warsztatów oraz liczby stanowisk w poszczególnych warsztatach
 8. Zadania
  • import i obsługa zadań przekazywanych przez klientów
  • automatyzacja kontaktów z klientem
  • zadania multizleceniowe – wsparcie dla konsultantów w obsłudze powtarzalnych procesów wymagających wielu zleceń w określonej kolejności
 9. Kartoteki
  • części i podzespoły
  • usługi mechaniczne
  • usługi oponiarskie
  • przechowalnia opon
  • usługi transportowe
  • opony letnie
  • opony zimowe
  • usługi inne
 10. Przechowalnia opon
  • obsługa procesów przechowalni opon
  • utylizacje
  • relokacje opon i śledzenie transportu
  • inwentaryzacje
  • raportowanie
 11. Magazyny
  • magazyny i alokacje towarów, dokumenty PZ, PZK, WZ, WZK, MM+, MM-
  • remanenty
 12. Faktury
  • automatyzacja fakturowania na podstawie zleceń
  • wydruki zbiorcze
  • exporty faktur do systemów zewnętrznych - Pascom, CARMEN, Softra, Symfonia, PCM
 13. Listy przewozowe
  • automatyzacja przygotowywania przesyłek kurierskich na podstawie zleceń
  • obsługa kodów kreskowych
  • importy i exporty statusów przez pliki wymiany z firmami kurierskimi
  • automatyzacja aktualizacji statusów listów przewozowych przez WebService
 14. vMail
  • komunikacja mailowa – wysyłanie i odbieranie wiadomości email
  • komunikacja SMSowa – wysyłanie i odbieranie SMS
  • interaktywne usługi SMS
  • wysyłanie FAXów z aplikacji
 15. Integracja z callcenter
  • możliwość dzwonienia z aplikacji
  • interaktywne usługi głosowe
  • identyfikacja dzwoniącego – współpraca z mechanizmami callcenter
 16. Raporty
  • kilkadziesiąt raportów w formacie pdf i xls
 17. Importy i exporty danych
  • importy z plików xls, xlsx, xml, csv, txt
  • exporty do formatów xls, pdf, xml, csv, txt.
 18. Administracja
  • użytkownicy, uprawnienia i grupy uprawnień, logi
 19. Moduł dla warsztatów własnych
  • zlecenia detaliczne
  • przechowalnia opon - detaliczna
  • faktury i paragony, integracja z kasą fiskalną
  • kasa - dokumenty KP, KW
  • pojazdy – detal
  • kontrahenci – dostawcy i klienci
  • cenniki i katalogi
  • magazyny towarów, dokumenty PZ, PZK, WZ, WZK, MM+, MM-
  • mechanizmy komunikacyjne SMS, Email, FAX
  • zestaw kilkunastu raportów na potrzeby warsztatów
  • kalendarze
 20. Dodatkowe moduły dostępowe
  Dodatkowo zostały stworzone 3 aplikacje internetowe z ograniczonym wglądem do danych z systemu
  • Aplikacja dla firm obsługiwanych. Wgląd w zlecenia, inwentaryzację opon, faktury i rozliczenia, raporty
  • Aplikacja dla warsztatów. Obsługa kosztorysów, wgląd w zlecenia, rozliczenia, stany magazynów i przechowalni, raporty
  • Aplikacja dla XXX S.A. umożliwiająca wgląd w zrealizowane zlecenia przez warsztaty zrzeszone w XXX S.A.
Nasze standardy
pokaż
ukryj
Tworząc witryny internetowe zwracamy szczególną uwagę na profesjonalizm wykonania, każda projektowana witryna posiada następujące cechy:
 • Unikalność projektu - kazdy projekt jest tworzony na indywidualne zamówienie, nie korzystamy z gotowych rozwiązań ani sablonów co gwarantuje unikalność witryny w skali globalnej.
 • Kod jest pisany ręcznie, bez użycia kreatorów witryn i edytorów WYSIWYG co gwarantuje programistom pełną kontrolę nad kodem i odpowiedni poziom optymalizacji kodu HTML i CSS.
 • Zgodność kodu witryny ze standardami w3.org 
 • Przyjazne linki dla wyszukiwarek internetowych.
 • Poprawność działania w przeglądarkach:
  • Trzy najnowsze wersje Internet Exprorer
  • Najnowsza wersja FireFox
  • Najnowsza wersja Opera
  • Najnowsza wersja Google Chrome
  • Inne - w zależności od indywidualnych ustaleń.
 • Optymalizacja - eliminacja zbędnego kodu oraz przygotowanie plików graficznych.
 • Kody źródłowe witryny oraz pliki źródłowe projektów graficznych są przekazywane zamawiającemu z prawami na wprowadzanie zmian na własne potrzeby bez udziału E-ARES Sp. z o.o.
 • Każdy produkt  E-ARES Sp. z o.o. posiada 12 miesięczną gwanancję obejmującą usuwanie niewykrytych podczas testowania usterek i błędów. 
Projekt strony internetowej - główna
Projekt logotypu
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Projekt strony internetowej - podstrona
Technologie, języki programowania i języki skryptowe
pokaż
ukryj
Technologie:
 • ASP.NET
 • WebServices
Języki programowania:
 • (X)HTML
 • C#
 • T-SQL
 • XML
Języki skryptowe:
 • JavaScript
 • ActionScript
 • JQuery
 • CSS
Bazy danych:
 • MSSQL
Grafika:
 • Adobe PhotoShop
 • Flash
Zdjęcia
 
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Projekt logotypu
 
Projekt strony internetowej - podstrona produktu
 
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Sylwetki tenistów
 
Reprezentacja
 
Podstrona
 
Ośrodki
 
Kategorie
 
Lista produktów
 
Podstrona
 
Formularz kontaktowy
 
Galeria
 
DaMa Finanse logotyp
 
IT FUTURE EXPO 2018
 
Pozycjonowanie
pokaż
ukryj
Co to jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie to zestaw usług mających na celu podniesienie pozycji witryny w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek takich jak google.

Pozycjonowanie stron internetowych jest najlepszą oraz najskuteczniejszą metodą zaistnienia strony internetowej w sieci. Polega na przeprowadzeniu prac programistycznych i optymalizacyjnych w taki sposób, aby po wpisaniu w wyszukiwarce słów kluczowych, pozycjonowana strona pokazała się na wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Skutecznie pozycjonując witrynę ułatwiamy internautom i przyszłym klientom dotarcie do strony przez wyszukiwarki i katalogi. Zapewniamy wysokie pozycje w najważniejszych polskich wyszukwiarkach.

Świadczymy również usługi monitoringu pozycjonerskiego, który polega na stałym monitorowaniu wyników wyszukiwania dla wybranych fraz i szybkim reagowaniu na utratę wypozycjonowanego miejsca. 

Pozycjonowanie stron internetowych obejmuje swoim zakresem czynności takie jak:

 • Pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach internetowych (google).
 • Rejestracja stron w wyszukiwarkach.
 • Rejestracja stron w katalogach stron www - katalogowanie.
 • Optymalizacja kodu HTML.
 • Zapewnienie zgodności kodu HTML i CSS ze standardami w3c.
 • Monitoring pozycjonerski.
 • W porównaniu z płatnymi linkami w popularnych serwisach internetowych, pozycjonowanie strony www to tańsza a niejednokrotnie skuteczniejsza metoda promocji serwisu. 

Cena ustalana jest indywidualnie dla każdej pozycjonowanej frazy. Proponujemy prosty i przejżysty system rozliczeń gwarantujący brak kosztów w przypadku braku efektu. Jeżeli w określonym w umowie teminie pozycjonowanie nie powiedzie się, odstępujemy od prac bez wynagrodzenia lub na życzenie zlecającego kontynujemy prace aż do uzyskania efektu.

W celu uzyskania szczegółów lub wyceny prosimy o kontakt: pozycjonowanie@e-ares.pl (jeżeli zapytanie dotyczy wyceny, prosimy podać listę fraz dla których ma być pozycjonowana witryna oraz adres internetowy strony której ma dotyczyć pozycjonowanie)

IT FUTURE EXPO 2018
 
Materiały reklamowe
 
Podstrona
 
Karta produktu
 
Kluby
 
Wyniki
 
Aktualności
 
Zdjęcia przesłane przez monterów
 
Prowadzenie kampanii Google AdWords
pokaż
ukryj
Czym jest reklama Google AdWords?

Reklamy Google AdWords to forma reklamy kontekstowej wyświetlającej się w wyszukiwarce, umożliwia wybór miejsc pojawiania się reklam, określanie dogodnego poziomu wydatków na kampanie, zakresu terytorialnego, czasu emisji reklam, grup docelowych oraz wielu innych czynników wpływających na dotarcie do wybranego targetu.

Kampania Google AdWords umożliwia wyświetlanie reklam internautom, którzy szukają w Google informacji związanych z reklamowanym zakresem tematycznym. W zależności od typu dopasowania i zadeklarowanej stawki reklama pojawi się po prawej stronie lub ponad naturalnymi wynikami wyszukiwania.

Koszty kampanii są uzależnione od realnych kliknięć w reklamę. Każde kliknięcie powoduje pomniejszenie ustalonego dziennego budżetu a po wykorzystaniu środków reklama przestaje się wyświetlać nie powodując zadłużenia.

AdWords pozwala na szybkie zaistnienie w wyszukiwarce Google a przy odpowiednio wysokiej stawce za kliknięcie można znajdować się w czołówce wyników nawet w ciągu kilkudziesięciu minut od utworzenia kampanii.

AdWords pozwala na planowanie i kontrolowanie kosztów kampanii. Można sterować zarówno dziennym budżetem jak i stawką za kliknięcie w wyszukiwarce google i/lub w sieci reklamowej Google AdSense.
Mapa startów
 
Projekt logotypu
Projekt strony internetowej - podstrona producenci
Projekt strony internetowej - kategorie serwisu
Projekt logotypu
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt strony internetowej - podstrona producenta
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt logotypu
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt strony internetowej - główna
 
Projekt strony internetowej - podstrona
 
Projekt strony internetowej - głowna
Projekt strony internetowej - karta produktu
Projekt strony internetowej - lista produktów
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - karta produktu
Projekt strony internetowej - lista produktów
Projekt podstrony - seria produktów Xgame
Projekt podstrony - seria produktów Xgame
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - podstrona
Projekt logotypu
Projekt wizytówki
Projekt teczki ofertowej

Projekt strony internetowej

Projekt strony internetowej
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - głowna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna
Projekt strony internetowej - główna