Oprogramowanie dedykowane

VISION - Platforma wdrożeniowa

Platforma wdrożeniowo-programistyczna Vision - autorskie opracowanie firmy E-ARES. Rozwiązanie o zaawansowaniu i mechanizmach unikatowych na skalę globalną.


Dotychczas mianem tego typu środowisk (frameworków) zazwyczaj określało się zespół komponentów programistycznych, gotowych do wykorzystania, dostępnych i zrozumiałych wyłącznie dla programistów. W zależności od stopnia zaawansowania danego rozwiązania poza głównym rdzeniem była dostępna większa lub mniejsza liczba elementów opcjonalnych, jak wsparcie dla innych języków, plug-iny, interfejsy etc.


Co odróżnia VISION od pozostałych platform?


VISION jest rozwiązaniem, dedykowanym nie programistom, a wdrożeniowcom-analitykom. Stanowi w równym stopniu platformę programistyczną, jak i wdrożeniową.


Jak działa VISION?


VISION oparty jest o graficzny interfejs użytkownika. Umożliwia budowanie aplikacji z gotowych komponentów funkcjonalnych lub ich grup. Wdrożeniowiec wiąże ze sobą gotowe komponenty, tworząc strukturę danych i ich przepływy, oddziaływania i interakcje. Komponenty posiadają atrybuty i własności umożliwiające sterowanie ich działaniem.

Zadaniem wdrożeniowca jest zapisać odpowiednik modelu funkcjonalnego uzgodnionego na spotkaniach z klientem w VISION. Platforma w sposób naturalny zapewni obsługę wykorzystanych elementów, dostęp do danych etc. - wdrożeniowiec nie dokonuje kodowania, w tradycyjnym tego procesu rozumieniu. Zajmuje się wyłącznie odwzorowaniem procesu biznesowego klienta i zapewnieniu mu oczekiwanego wsparcia.


W ten sposób jednocześnie powstaje szkielet funkcjonalny  poszukiwanego przez Klienta rozwiązania i działający prototyp aplikacji. Bez ingerencji programisty.


Proszę zauważyć, ze jest to proces tworzenia aplikacji podniesiony na wyższy poziom abstrakcji - tworzenie aplikacji przestało oznaczać kodowanie, precyzyjne budowanie struktury i hierarchii danych, klas, obiektów….. Tymi zadaniami w VISION zajmują się jedynie developerzy platformy. Użytkownicy (wdrożeniowcy) zajmują się odwzorowaniem i wsparciem procesów biznesowych klienta.


Powtórzmy:


Pisanie w VISION oznacza budowanie i natychmiastowe uruchamianie zadanych modeli funkcjonalnych.


Wdrożeniowiec definiuje jedynie jakiej funkcjonalności potrzebuje, jak ma się zachowywać dany element, na jakich danych ma operować - brak tu żmudnego weryfikowania struktury danych, definiowania sposobu łączenia się z bazą danych, weryfikowania sposobu przekazywania parametrów do obiektu/procedury czy tez klasy…obsługą modelu od strony informatycznej zajmuje się VISION.
Jaką znajomością zagadnień informatycznych należy posiadać, by korzystać z VISION i budować aplikacje? Do korzystania z VISION w charakterze wdrożeniowca niezbędna jest umiejętność korzystania z języka baz danych SQL.

ARES posiadając tak zaawansowane narzędzie, wypracował również jak najbardziej skuteczny system pracy i ujął to w ramy metodologii ARES Project Management.