Oprogramowanie dedykowane

Systemy CFM - Car Fleet Management - dedykowane oprogramowanie CFM

e-CFM - dedykowane oprogramowanie CFM dla administratorów flot pojazdów
ukryj

e-CFM to dedykowany system Car Fleet Management przeznaczony dla administratorów flot pojazdów. Jego zadaniem jest wspomaganie zarządzania flotą oraz maksymalna automatyzacja procesów związanych z obsługą floty. Umożliwia między innymi planowanie cyklicznych operacji, nadzór i ewidencję kosztów oraz wielowymiarową analizę gromadzonych danych i ich graficzną wizualizację w postaci kilkudziesięciu dostępnych rodzajów wykresów.

e-CFM nie jest systemem zamkniętym, praktycznie żadna z funkcji oferowanych przez system nie jest obowiązkowa. Każde wdrożenie systemu poprzedza analiza. Podczas analizy jest ustalany z zamawiającym zakres funkcjonalności jakie ma realizować system. Jeżeli nasze rozwiązanie nie posiada jakiejś funkcjonalności to w trakcie wdrożenia zostają stworzone dodatkowe moduły dedykowane na potrzeby wdrożenia. Dzięki starannie dobranej kadrze i bogatemu doświadczeniu firma E-ARES jest w stanie zaprojektować, wdrożyć i zintegrować z pozostałymi modułami dowolną funkcjonalność.

Struktura organizacyjna

System działa w oparciu o przeglądarkę internetową co umożliwia zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji z dostępem do Internetu. Możliwe jest zastosowanie szerokiej gamy zabezpieczeń przesyłu danych i restrykcji dotyczących uzyskiwania zdalnego dostępu. Np. w przypadku dostępu z lokalizacji niezaufanej system może wymagać dodatkowej autentykacji w postaci kodu wysyłanego na nr telefonu logującego się użytkownika.
System e-CFM posiada możliwość zdefiniowania w dowolny sposób struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Możliwa jest obsługa rozproszonej struktury i wielu siedzib a od strony księgowej podziału na centra kosztowe. Aplikacja wspomaga również zarządzanie i przydzielanie pojazdów do określonych jednostek organizacyjnych oraz grup użytkowników pojazdów. Pojazd może być zarówno przypisany do konkretnego użytkownika jak i może być użytkowany przez grupę użytkowników.

Funkcjonalność

Z praktycznego punktu widzenia nie ma dwóch identycznych wdrożeń systemu e-CFM i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Każda firma posiadająca flotę pojazdów ma własne procedury, procesy oraz organizację pracy. Wdrożenie systemu e-CFM nie wymusza na zamawiającym zmiany jego organizacji. To system jest każdorazowo dostosowywany do specyfiki przedsiębiorstwa dla którego przeprowadzane jest wdrożenie. Poniżej lista funkcji najczęściej wykorzystywanych:
 • Ewidencja kosztów paliwowych.
 • Definiowanie floty, planowanie i automatyczne raportowanie o operacjach cyklicznych.
 • Obsługa flot jednolitych i grupowe operacje na pojazdach.
 • Dostawcy i warsztaty zewnętrzne.
 • Obsługa warsztatów własnych.
 • Raportowanie.
 • Integracje
  • Integracja z Operatorami CFM.
  • Integracja z systemami ubezpieczeniowymi.
  • Integracja z innymi systemami zewnętrznymi.
 • Importy, eksporty i migracja danych.
System CFM dla Operatora CFM - Car Fleet Management Software
ukryj

System dedykowany dla Operatora CFM. System CFM dla operatora jest dedykowanym rozwiązaniem tworzonym na indywidualne zamówienie Operatora CFM. Służy do kompleksowej obsługi flot pojazdów. Stworzone przez nas rozwiązanie posiada między innymi moduły:

 1. Klienci
  • rejestr klientów oraz osobowa baza kontaktowa
  • warunki handlowe, preferowane opony, autoryzacje i kwota autoryzacji
  • cenniki i katalogi z systemem rabatowym i polityką cenową
  • archiwum dokumentów
  • rezerwacje materiałowe
  • definiowanie dostępów do modułu klienckiego
  • historia zmian
 2. Pojazdy
  • kartoteka pojazdów, wyposażenia i zabezpieczeń
  • użytkownicy pojazdów, baza kontaktowa dynamicznie budowana na podstawie zleceń
  • archiwum pojazdów, historia pojazdu, zleceń, rezerwacji
  • archiwum dokumentów
  • kartoteki marek i modeli
  • importy i exporty pojazdów
  • historia zmian
 3. Warsztaty
  • rejestr warsztatów oraz baza kontaktowa 
  • warunki handlowe
  • cenniki i katalogi z systemem rabatowym i polityką cenową
  • archiwum dokumentów
  • definiowanie dostępów do modułu warsztatowego
  • historia zmian
 4. Dostawcy
  • rejestr dostawców oraz baza kontaktowa
  • automatyzacja zamówień na podstawie zleceń
  • cenniki i katalogi z systemem rabatowym i polityką cenową
  • rezerwacje
  • obsługa zamówień, dostaw, transportów i rozliczeń z dostawcami
  • historia zmian
 5. Zlecenia
  • obsługa zleceń, autoryzacje
  • wydruki
  • komunikacja z warsztatami i klientami
  • integracja z kosztorysami, zamówieniami, listami przewozowymi, kalendarzem, rezerwacjami, magazynami, cennikami, modułem komunikacyjnym (email, SMS, FAX, CallCenter)
  • system alertów (ostrzeżenia i błędy dla konsultanta – brak autoryzacji, przekroczona kwota autoryzacji, powtórne otwarte zlecenie dla pojazdu, brak zgody na realizację zleceń w wybranych warsztatach, ujemna marża na zleceniu, ujemna marża na pozycji zlecenia, niezgodność przebiegu, wymaganie odrębnej zgody na wybrane usługi, inne)
 6. Kosztorysy
  • obsługa kosztorysów zintegrowana z modułem warsztatowym pozwalająca na współpracę online centrali z warsztatem
  • automatyzacja tworzenia zleceń z kosztorysów
  • system alertów
 7. Kalendarz
  • obsługa rezerwacji terminów zleceń i kosztorysów na kalendarzu przez drag and drop (przeciąganie myszką)
  • automatyzacja kontaktów z klientem, SMSowe potwierdzanie terminów rezerwacji, informacje o odwołaniu bądź przesunięciu terminów
  • Kalendarze dynamicznie dostosowane do godzin pracy warsztatów oraz liczby stanowisk w poszczególnych warsztatach
 8. Zadania
  • import i obsługa zadań przekazywanych przez klientów
  • automatyzacja kontaktów z klientem
  • zadania multizleceniowe – wsparcie dla konsultantów w obsłudze powtarzalnych procesów wymagających wielu zleceń w określonej kolejności
 9. Kartoteki
  • części i podzespoły
  • usługi mechaniczne
  • usługi oponiarskie
  • przechowalnia opon
  • usługi transportowe
  • opony letnie
  • opony zimowe
  • usługi inne
 10. Przechowalnia opon
  • obsługa procesów przechowalni opon
  • utylizacje
  • relokacje opon i śledzenie transportu
  • inwentaryzacje
  • raportowanie
 11. Magazyny
  • magazyny i alokacje towarów, dokumenty PZ, PZK, WZ, WZK, MM+, MM-
  • remanenty
 12. Faktury
  • automatyzacja fakturowania na podstawie zleceń
  • wydruki zbiorcze
  • exporty faktur do systemów zewnętrznych - Pascom, CARMEN, Softra, Symfonia, PCM
 13. Listy przewozowe
  • automatyzacja przygotowywania przesyłek kurierskich na podstawie zleceń
  • obsługa kodów kreskowych
  • importy i exporty statusów przez pliki wymiany z firmami kurierskimi
  • automatyzacja aktualizacji statusów listów przewozowych przez WebService
 14. vMail
  • komunikacja mailowa – wysyłanie i odbieranie wiadomości email
  • komunikacja SMSowa – wysyłanie i odbieranie SMS
  • interaktywne usługi SMS
  • wysyłanie FAXów z aplikacji
 15. Integracja z callcenter
  • możliwość dzwonienia z aplikacji
  • interaktywne usługi głosowe
  • identyfikacja dzwoniącego – współpraca z mechanizmami callcenter
 16. Raporty
  • kilkadziesiąt raportów w formacie pdf i xls
 17. Importy i exporty danych
  • importy z plików xls, xlsx, xml, csv, txt
  • exporty do formatów xls, pdf, xml, csv, txt.
 18. Administracja
  • użytkownicy, uprawnienia i grupy uprawnień, logi
 19. Moduł dla warsztatów własnych
  • zlecenia detaliczne
  • przechowalnia opon - detaliczna
  • faktury i paragony, integracja z kasą fiskalną
  • kasa - dokumenty KP, KW
  • pojazdy – detal
  • kontrahenci – dostawcy i klienci
  • cenniki i katalogi
  • magazyny towarów, dokumenty PZ, PZK, WZ, WZK, MM+, MM-
  • mechanizmy komunikacyjne SMS, Email, FAX
  • zestaw kilkunastu raportów na potrzeby warsztatów
  • kalendarze
 20. Dodatkowe moduły dostępowe
  Dodatkowo zostały stworzone 3 aplikacje internetowe z ograniczonym wglądem do danych z systemu
  • Aplikacja dla firm obsługiwanych. Wgląd w zlecenia, inwentaryzację opon, faktury i rozliczenia, raporty
  • Aplikacja dla warsztatów. Obsługa kosztorysów, wgląd w zlecenia, rozliczenia, stany magazynów i przechowalni, raporty
  • Aplikacja dla XXX S.A. umożliwiająca wgląd w zrealizowane zlecenia przez warsztaty zrzeszone w XXX S.A.
Ostatnie realizacje
pokaż
ukryj
Dla Polski Serwis Floty Sp. z o.o. zostały zaprojektowane i wykonane trzy aplikacje mobilne.
Dla firmy Polski Serwis Floty Sp. z o.o. została przeprowadzona integracja z systemem HaynesPro
Rozbudowa systemu eFleet.NET o mechanizmy usprawniające oraz automatyzujące proces sprzedaży detalicznej.