Oprogramowanie dedykowane

Masterlease Sp. z o.o. - integracja z PSF

Systemy CFM - Car Fleet Management - dedykowane oprogramowanie CFM

Zakończony pierwszy etap integracji systemu OMEGA firmy Masterlease Sp. z o.o. z systemem eFleet.NET operatora CFM - Polski Serwis Floty Sp. z o.o.

Zakres rozbudowy zawierał dwustronną wymianę danych pomiędzy systemem Operatora CFM a wewnętrznym systemem firmy Masterlease. Komunikacja została oparta o pliki CSV, umożliwia zlecanie operacji zakupu, przechowania, wymiany i utylizacji opon oraz innych czynności związanych z serwisem opon oraz weryfikację zrealizowanych zleceń.

Dodatkowo zostały opracowane exporty danych do Masterlease związane z procesem fakturowania i rozliczania zleceń.

Równocześnie z zakończeniem pierwszego etapu planowany jest etap drugi - wymiana danych za pomocą WebServices.